| ویکی پدیا فارسی

عشق را باید با تمام گستردگی‌اش پذیرفت،

تنها در جسم نمی‌توان پیداش کرد،

بلکه در جسم و روح و هوا. در آینه، در خواب، در نفس کشیدن‌ها انگار به ریه می‌رود،

و آدم مدام احساس می‌کند که دارد بزرگ می‌شود.

 

 

سمفونی مردگان . عباس معروفی